Середня освіта (Математика)

Випускова кафедра: Кафедра математики і теорії та методики навчання математики
Освітній ступінь: Магістр
Впроваджено в дію: 2021
Гарант освітньої програми: Швець Василь Олександрович
Код та назва спеціальності: 014.04 Середня освіта (Математика)
Назва ОП: Середня освіта (Математика)
Кваліфікація: Магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Математика»)
Додаткова кваліфікація: 2320 вчитель математики закладу загальної середньої освіти
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 4 міс.

Детальніше: Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика)