Наукові семінари факультету

1. Семінар з фрактального аналізу (спільний із Інститутом математики НАН України)

Тематика:

 • теорія фракталів (фрактальна геометрія і фрактальний аналіз)
 • розмірність Гаусдорфа–Безиковича, прийоми й методи її обчислення та оцінювання
 • функції й перетворення, що зберігають фрактальну розмірність (Гаусдорфа–Безиковича, ентропійну, клітинкову, пакувальну тощо)
 • множини метричних просторів, суттєві для функцій, множин, динамічних систем
 • самоподібні, самоафінні властивості математичних обʼєктів
 • системи кодування дійсних чисел (системи числення) і їхні застосування
 • метрична теорія чисел і метрична теорія зображень чисел
 • ймовірнісна теорія чисел і ймовірнісна теорія зображень чисел
 • міри, зосереджені на фракталах, зокрема сингулярні міри й розподіли ймовірностей
 • ніде не монотонні й ніде не диференційовні функції, функції з фрактальними властивостями
 • теорія груп, визначених інваріантами перетворень, що зберігають хвости зображення чисел, частоти використання цифр тощо

Час: четвер, 15:30–17:00 (протягом року, крім січня, липня й серпня)

Науковий керівник семінару: Микола Працьовитий, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Секретар семінару: Олександр Барановський, канд. фіз.-мат. наук 

 

2. Методологічний семінар «Математика та математична освіта»

 

3. Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь

 

4. Науково-методичний семінар кафедри комп'ютерної та програмної інженерії