1. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітня програма "Середня освіта (Математика)" зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика), бакалаврат

2. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітня програма "Математика" зі спеціальності 111 Математика, бакалаврат

3. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітня програма "Комп'ютерні науки" спеціальності 122 Комп'ютерні науки, бакалаврат

4. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітня програма "Середня освіта (Інформатика)" спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика), бакалаврат

5. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітня програма "Середня освіта (Фізика)", бакалаврат 

6. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітньо-наукова програма "Теорія та методика навчання математики" зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика),  магістратура 

7. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітньо-наукова програма "Фінансова та актуарна математика" зі спеціальності 111 Математика,  магістратура

8. Програма кваліфікаційного екзамену. Освітньо-наукова програма "Комп'ютерна фізика" зі спеціальності 104 Фізика та астрономія,  магістратура