Наукові школи факультету

1. «Фрактальний аналіз  та фрактальна геометрія»

(доктор фізико-математичних наук, професор Працьовитий М.В.)

 

2. Теплові та релаксаційні явища в полімерних композитах

(доктор фіз.-мат.наук, професор Шут М. І.)
 
3. Проблеми наближених методів розв’язування диференціальних та інтегральних рівнянь (асимптотичні методи)
(проф. Шкіль М.І.)
 
4. Теорія та методика навчання математики в середній і вищій школі
(проф. Слепкань З.І., канд. пед. наук, професор В.О. Швець)
 
5. Методи нескінченновимірного аналізу
(доктор фіз.-мат.наук, професор Кондратьєв Ю.Г.)
 
 
6. Актуальні питання методики навчання фізики і астрономії
в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах
(доктор пед. наук, професор Сиротюк В.Д.)