Участь в наукових проєктах

Міжнародні проєкти:

Project“Structure and evolution of complex systems with applications in physics and life sciences”(«Структура та еволюція складних систем із застосуваннями у фізиці й науках про життя»), Call identifier FP7-People-2013-IRSES,Project reference: 612669.

 • Термін виконання: 01.01.2015-31.12.2017
 • Координатор−UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ, Учасники − UNIVERSITETET I BERGEN (Norway), UNIVERSITAET BIELEFELD(Germany),HELSINGIN YLIOPISTO (Finland), ORTBRAUDE COLLEGE (Israel);
 • Учасники від НПУ імені М.П.Драгоманова: Працьовитий М.В., Торбін Г.М., Гончаренко Я.В., Нікіфоров Р.О., Кондратьєв Ю.Г.

Грант CRC 701: Spectral Structures and Topological Methods in Mathematics (2017, Кондратьєв Ю.Г.)

 

Німецько-українські проекти DFG

 • Сингулярні розподіли ймовірностей та перетворення, що зберігають фрактальну розмірність
 • Структура спектральних мір та сингулярно неперервні спектри операторів Шредінгерівського типу
 • Фрактальні властивості сингулярних розподілів ймовірностей та їх застосування
 • Багаторівневий фрактальний аналіз сингулярних ймовірнісних мір і його застосування

Fine fractal properties of singular probability measures generated by infinite IFS and their applications

 

Загальноєвропейський (Бонн – Берлін – Рим – Трієст – Київ – Москва - Санкт-Петербург) проект INTAS

 

Інноваційні дидактичні технології у навчання математики та інформаційних технологій (Конкурс наукових проектів Шуменського університету, Шуменський університет, кошти університету): Швець В.О, Школьний О.В., Дремова І.А.

 

STEM-education of scholars in after‐school education (Universität Regensburg, 2021): Биковський Я.Т.

 

«Кращі практики ЄС зі STREAM-освіти для майбутніх вчителів», Erasmus+ Jean Monnet Modules Action 2021, ЄС, проєкт за кошти ЄС (проф. Струтинська О.В., доц. Умрик М.А.)

 

Держбюджетні теми:

 • Функції з фрактальними властивостями (множини рівнів та розподіли значень)  і складні динамічні системи з ними пов’язані (2021-2023, Працьовитий М.В., Гончаренко Я.В., Маслова Ю.П., Ратушняк С.П., Лисенко І.М.)

 • Мультифрактальний аналіз ймовірнісних розподілів та його застосування при моделюванні складних динамічних систем (2020-2022, Торбін Г.М., Пафик С.П., Нікіфоров Р.О.)

 • Статистика сингулярних розподілів ймовірностей і фрактальні неперервні функції випадкових величин (2019-2021, Працьовитий М.В., Лисенко І.М., Гончаренко Я.В.)

 • Дуальна форма здобуття освіти і змішане навчання в системі підготовки вчителів математики (2021-2022, Вернидуб Р.М.)
 • Марківські еволюції в дійсних та p-адичних просторах (2019-2021, Кондратьєв Ю.Г., Пафик С.П., Пихтар М.П., Кондратьєв Ю.Г.)

 • Фрактальна геометрія числових рядів і фрактальний аналіз стохастичних об’єктів з ними пов’язаних (2018-2020, Працьовитий М.В., Гончаренко Я.В., Лисенко І.М.)

 • Прямі та обернені задачі спектральної теорії диференціальних і різницевих операторів (2018-2020, Нікіфоров Р.О., Ковальов І.М.)
 • Тепло-, електрофізичні та механічні властивості полімерних нанокомпозитів спеціального призначення з фазовими нестабільностями (2018-2020, Шут М.І., Січкар Т.Г., Рокицький М.О., Рокицька Г.В., Янчевський Л.К.)
 • Статистичні динаміки, узагальнені рівняння Фоккера–Планка та їх застосування в теорії складних систем (Кондратьєв Ю.Г., 2018-2020)
 • Створення трансдисциплінарного середовища реалізації науково-освітніх дискурсів за творчою спадщиною Івана Франка (2018-2020, Жалдак М.І., Франчук В.М.)

 • Фрактальний аналіз сингулярних та ніде не монотонних функцій (2016-2020, Працьовитий М.В.)
 • Багаторівневий фрактальний аналіз розподілів випадкових величин типу Джессена-Вінтнера та його застосування (2017-2019, Торбін Г.М., Нікіфоров Р.О., Пихтар М.П., Лупаїн М.Л., Сидорук Л.О.)
 • Моделювання та фрактальний аналіз динамічних систем з локально складними відображеннями (Держбюджетна тема №10/16-18), учасники: Турбін А.Ф., Працьовитий М.В., Біленко В.І., Гончаренко Я.В., Маслова Ю.П.,Лисенко І.М.,Божонок К.В., Дивляш Н.В.,Калашніков А.В.
 • Дослідження еволюційних детермінованих та стохастичних систем складної тополого-метричної структури. Фрактальні властивості, керованість (2015-2017, Працьовитий М.В., Гончаренко Я.В.)
 • Двійкове кодування дійсних чисел і фрактали (2010-12);
 • Система кодування дійсних чисел з нескінченним алфавітом і фрактали (2013-2015 рр.)
 • Багаторівневий аналіз сингулярних ймовірнісних мір та його застосування
 • Стохастичні еволюції у нескінченновимірних системах із складною локальною будовою та їх мультифрактальні властивості
 • Методична система реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики (2010-2011)
 • Технології впровадження прикладної спрямованості навчання математики в профільній школі в умовах комп’ютерно-орієнтованих систем навчання (2013-2014)
 • Фізичні процеси в полімерних нануструктурованих композитах з фазовими нестабільностями на основі вуглецевих нанотрубок та йодиду срібла 
 • Полімер-оксидні нанокомпозити з поліпшеними фізико-механічними, електрофізичними та тепловими властивостями
 • Новітні нанокарбон- полімер композити з екрануючими та тепловими властивостями
 • Нанокомпозити на основі пентапласту з керованими фізико-механічними та тепловими властивостями
 • «Розробка і впровадження навчально-наукового комп’ютеризо–ваного комплексу лабораторних робіт саморозвитку особистості при підготовці вчителя фізики» - проект №22/11-12
 • Проект 4908 „Новітні нанокарбон-полімер композити з екрануючими та тепловими властивостями” № 17.06/15 «Каучуки синтетичні. Теплопровідність, теплоємність в діапазоні температур 120…370 К»
 • Госпдоговірна тема "Смоли епоксидні. Теплопровідність, теплоємність в широкому діапазоні температур"