Студентські наукові видання

 

1. Збірник студентських наукових праць “Студентські фізико-математичні етюди” 

Видається з 1999 року. До збірника приймаються наукові статті, що містять результати досліджень студентів в галузях:
математики, фізики, інформатики, комп’ютерних наук, а також методології та методики їх навчання.

1) файл з рукописом статті, оформлений згідно вимог;

2) інформацію про автора: ПІП, місце навчання, спеціальність, курс;

3) інформацію про наукового керівника: ПІП, науковий ступінь, вчене звання, посада;

4) рекомендацію до друку, підписану науковим керівником (достатньо констатуючої частини, в якій науковий керівник підтверджує, що на його думку, стаття містить нові наукові результати і може бути рекомендована до друку). 

    

Редакційна колегія здійснює рецензування та перевірку статей на плагіат. За умови позитивної рецензії та достатнього ступеня самостійності, стаття приймається до друку.

Детальніше про вимоги до змісту та офомлення, умови подання статей, а також архів попередніх номерів Ви можете переглянути на сайті https://e-journals.udu.edu.ua/index.php/sfme/index

 

2. Електронний збірник наукових тез студентів "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті":  «Комп’ютерні науки»; «Інженерія програмного забезпечення» та "Комп'ютерно орієнтовані системи навчання"