Нормативні документи, які регулюють освітній процес

Документи Університету

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова (нова редакція) 

ПОЛОЖЕННЯ про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про вільних слухачів у НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення практик студентів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОРЯДОК контролю якості знань студентів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про залікову книжку студента НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план студента НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про врегулювання конфліктів у НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу в НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів НПУ імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ліквідації академічної заборгованості студентами Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про академічні відпустки та повторне навчання в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

ПОЛОЖЕННЯ про переведення, поновлення і відрахування студентів НПУ імені М. П. Драгоманова

 

Документи Факультету

Порядок розгляду та рекомендації до захисту кваліфікаційних робіт 

Порядок організації та проведення кваліфікаційних екзаменів у дистанційній формі   (Додатки 2 і 4     Додаток 3)

Порядок організації та проведення захисту кваліфікаційних робіт у дистанційній формі