Комп'ютерні науки

Випускова кафедра: Кафедра комп'ютерної та програмної інженерії
Освітній ступінь: Магістр
Гарант освітньої програми: Франчук Василь Михайлович
Код та назва спеціальності: 122 Комп'ютерні науки
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: 1 рік 4 міс.