До уваги студентів, викладачів і співробітників факультету!

📣 До уваги студентів, викладачів і співробітників факультету!

Відповідно до Наказу ректора № 391 від 23 жовтня 2021 року «Про організацію освітнього процесу в умовах продовження дії карантинних заходів в НПУ імені М. П. Драгоманова» з 25 жовтня 2021 р. по 15 листопада 2021 р. освітній процес в НПУ імені М. П. Драгоманова буде організовано за дистанційними технологіями навчання.

https://npu.edu.ua/novyny/oholoshennia/zahalnounivesytetski/nakaz-rektora-391-vid-23-zhovtnia-2021-roku-pro-orhanizatsiiu-osvitnoho-protsesu-v-umovakh-prodovzhennia-dii-karantynnykh-zakhodiv-v-npu-imeni-m-p-drahomanova