Програма конференції

ЗВІТНО-НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ
«Єдність навчання і наукових досліджень –
головний принцип університету»
22-26 травня 2023 р.

👇

Програма конференції