Комп’ютерна фізика

Спеціальність 104 Фізика та астрономія

Рівень вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 р. 9 міс.

Форма навчання: денна

Освітня кваліфікація: магістр фізики та астрономії 

Професійна кваліфікація: 2111.2 фізик, 2310 викладач фізики закладу вищої освіти