Комп'ютерні науки

Випускова кафедра: Кафедра комп'ютерної та програмної інженерії
Освітній ступінь: Бакалавр
Впроваджено в дію: 2019
Гарант освітньої програми: Франчук Василь Михайлович
Код та назва спеціальності: 122 Комп'ютерні науки
Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук, фахівець з комп’ютерних наук
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: 3 р. 10 міс. За умови вступу на 2 курс: 2 роки 10 міс.