Інженерія програмного забезпечення

Випускова кафедра: Кафедра комп'ютерної та програмної інженеріїї
Освітній ступінь: Бакалавр
Впроваджено в дію: 2019
Гарант освітньої програми: Малежик Петро Михайлович
Код та назва спеціальності: 121 Інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: 3 р. 10 міс. За умови вступу на 2 курс: 2 роки 10 міс.