Середня освіта (Математика)

Освітній ступінь: Бакалавр
Код та назва спеціальності: 014.04 Середня освіта (Математика)
Кваліфікація: бакалавр середньої освіти за предметною спеціальністю «математика», 2320 вчитель математики закладу загальної середньої освіти
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: 3 роки 9 міс.