Середня освіта (Математика)

Освітній ступінь: Бакалавр
Впроваджено в дію: 2022
Гарант освітньої програми: Нікіфоров Роман Олексійович
Код та назва спеціальності: 014.04 Середня освіта (Математика)
Назва ОП: Середня освіта (Математика)
Кваліфікація: бакалавр середньої освіти за предметною спеціальністю «математика», 2320 вчитель математики закладу загальної середньої освіти
Тип освітньої програми: Освітньо-наукова
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: 3 роки 9 міс.