Середня освіта (Інформатика)

Випускова кафедра: Кафедра інформаційних технологій і програмування
Освітній ступінь: Бакалавр
Гарант освітньої програми: Струтинська Оксана Віталіївна
Код та назва спеціальності: 014.09 Середня освіта (Інформатика)
Кваліфікація: бакалавр середньої освіти за предметною спеціальністю «інформатика», 2320 вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти
Додаткова кваліфікація: керівник гуртка робототехніки фахівець з комп’ютерного дизайну
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: 3 роки 10 міс.