Види соціальної стипендії

Види соціальної стипендії для:

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування відповідно до статті 62 Закону України “Про вищу освіту” та статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (неповнолітні сироти):

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

3927

 

 

11) осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), відповідно до статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (стали сиротами в період навчання в університеті):

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

3721,5

 

 

12) осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування відповідно до статті 62 Закону України “Про вищу освіту” та статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (повнолітні сироти):

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

3721,5

 

 

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”:

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

1180

 

 

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”:

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

1180

 

 

4) осіб, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”:

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

1180

 

 

5) осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

       

1180

 

 

6) дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

1180

 

 

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

1180

 

 

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

1180

 

 

9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV:

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

1180

 

 

10) дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I-III групи:

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

1180

 

 

11) студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”:

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

1180

 

 

12) осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

1180

 

 

121) дітей померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”:

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

1180

 

 

13) дітей, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”:

 

№ з/п

ПІП

група

Сума стипендії, грн.

Примітка

     

1180

 

 

Обов’язковими для подачі в деканат документів для всіх видів соціальних стипендій (копії) є наступні:

  1. Заява на ім’я ректора;
  2. Паспортні дані (2 екземпляра);
  3. Ідентифікаційний код (2 екземпляра);
  4. Свідоцтво про народження (2 екземпляра);
  5. Витяг з реєстру (2 екземпляра);
  6. Студентський квиток або довідка з місця навчання (2 екземпляра).

       Окремо для кожної категорії ще:

  1. Довідки відповідно до виду стипендії (2 екземпляра).