Секційне зсідання кафедри комп’ютерної та програмної інженерії

У четвер, 12 травня 2022 року, на кафедрі комп’ютерної та програмної інженерії у рамках звітно-наукової конференції студентів та аспірантів «ОСВІТА І НАУКА – 2022» працювали секції «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення».
У конференції приймали участь студенти-магісти та бакалаври спеціальностей «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення», робота секцій була досить жвавою та пізнавальною як для виступаючих так і для слухачів, було заслухано багато доповідей студентів з різноманітною проблематикою дослідження, а саме питання мережевих технологій, розробки різноманітних мобільних застосунків освітнього призначення тощо.
Було запрошено багато студентів молодших курсів, які брали участь в обговорення.