Засідання секції теорії та методики навчання фізики і астрономії

Продовжуємо знайомити із заходами в рамках Звітно-наукової конференції студентів «Освіта та наука - 2022».

12 .05.2022 відбулось засідання секції теорії та методики навчання фізики і астрономії, яке відкрив д. пед.н., проф., завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії М.Є.Чумак. В ході засідання було заслухано і обговорено доповіді, присвячені методиці розв’язування задач з недостатніми та надлишковими даними при вивченні фізики у старшій школі (Сисуєв В.Г.), використанню дистанційних технологій як засіб індивідуалізації освітнього процесу з фізики (Юсупов А.), розвитку пізнавального інтересу в учнів під час вивчення фізики (Мамиєва Г.), реалізації компетентнісного підходу під час викладання розділу «Теплові явища» у 8 класі (Мамієв Т.), проблемі наступності розвитку розумової діяльності учнів під час розв’язування задач на закони постійного струму (Красицька С.В.), ролі самостійної роботи у розвитку пізнавальних інтересів учнів на уроках фізики в основній школі (Романюк Т.В.).