Секційне засідання кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

20 травня відбулося секційне засідання кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи в рамках щорічної звітно-наукової конференції викладачів, аспірантів та докторантів НПУ імені М.П. Драгоманова "Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету". На засіданні викладачі представили результати наукових досліджень, що проводились у 2021 році. В доповідях та обговореннях піднімались гостро актуальні проблеми сучасної освіти і науки в Україні.