Секційне засідання кафедри математики і теорії та методики навчання математики

У вівторок, 24 травня 2022 року, відбулося секційне засідання кафедри математики і теорії та методики навчання математики звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів НПУ імені М.П.Драгоманова "Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету".


Доповіді відбувалися згідно програми засідання, керував роботою секції завідувач кафедри - професор Швець Василь Олександрович. Спілкування відбувалося в теплій та невимушеній атмосфері доброзичливої дискусії на актуальні проблеми сучасної методики навчання математики. Особливу увагу приділили доповіді аспірантки першого року навчання Годи Тетяни Юріївни та обговоренню перспектив подальшого розвитку міжнародної співпраці кафедри.