Середня освіта (Математика)

Випускова кафедра: Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Освітній ступінь: Магістр

Впроваджено в дію: 2021

Гарант освітньої програми: Швець Василь Олександрович

Код та назва спеціальності: 014.04 Середня освіта (Математика)

Назва ОП: Середня освіта (Математика)

Кваліфікація: Магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Математика»)

Додаткова кваліфікація: 2320 вчитель математики закладу загальної середньої освіти

Тип освітньої програми: Освітньо-професійнаФорма навчання: денна

Термін навчання: 1 рік 4 міс.

 

Детальніше: Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика)