Теорія та методика навчання математики

Рівень вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Форма навчання: денна

Освітня кваліфікація: Магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Математика»)

Професійна кваліфікація: 2320 вчитель математики закладу загальної середньої освіти; 2351.1  науковий співробітник (методи навчання)