Математика (фінансова та актуарна математика)

Рівень вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік і 9 місяців.

Форми навчання: денна, заочна.

Освітня кваліфікація: магістр математики.

Професійна кваліфікація: 2121.1 науковий співробітник (математика), 2310.2 викладач математики закладу вищої освіти, фінансовий аналітик, 2121.2 актуарій.