Теорія та методика навчання інформатики

Випускова кафедра: Кафедра інформаційних технологій і програмування
Освітній ступінь: доктор філософії (PhD)
Впроваджено в дію: 2023
Гарант освітньої програми: Струтинська Оксана Віталіївна
Код та назва спеціальності: 014.09 Середня освіта (інформатика)
Назва ОП: Освітньо-наукова програма Теорія та методика навчання інформатики
Кваліфікація: доктор філософії з середньої освіти (інформатика)
Тип освітньої програми: Освітньо-наукова
Форма навчання: денна, вечірня, заочна
Термін навчання: 4 роки
Детальніше: Освітньо-наукова програма "Теорія та методика навчання інформатики"