Теорія та методика навчання фізико-математичних наук

Освітній ступінь: доктор філософії (PhD)
Впроваджено в дію: 2023
Гарант освітньої програми: Шут Микола Іванович
Код та назва спеціальності: 014 Середня освіта (Математика, Фізика)
Назва ОП: Освітньо-наукова програма Теорія та методика навчання фізико-математичних наук
Кваліфікація: доктор філософії з галузі знань: 014 Освіта / Середня освіта
Тип освітньої програми: Освітньо-наукова
Форма навчання: денна, вечірня, заочна
Термін навчання: 4 роки

Детальніше: освітньо-наукова програма Теорія та методика навчання фізико-математичних наук