«Математика (фінансова та актуарна математика»

Освітній ступінь: Магістр
Код та назва спеціальності: 111 Математика
Кваліфікація: магістр математики
Додаткова кваліфікація: 2121.1 науковий співробітник (математика), 2310.2 викладач математики закладу вищої освіти, фінансовий аналітик, 2121.2 актуарій
Тип освітньої програми: Освітньо-наукова
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: 1 рік 9 міс.