Середня освіта (Інформатика)

Випускова кафедра: Кафедра інформаційних технологій і програмування
Освітній ступінь: Магістр
Гарант освітньої програми: Струтинська Оксана Віталіївна
Код та назва спеціальності: 014.09 Середня освіта (Інформатика)
Кваліфікація: магістр освіти (інформатика)
Додаткова кваліфікація: 2310.2 Викладач інформатики закладу вищої освіти 2320 Вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: 1 рік 4 міс.