Середня освіта (Фізика)

Освітній ступінь: Магістр
Код та назва спеціальності: 014.08 Середня освіта (Фізика)
Кваліфікація: Магістр середньої освіти за предметної спеціальністю «Фізика»
Додаткова кваліфікація: вчитель фізики закладу загальної середньої освіти; вчитель математики та інформатики закладу загальної середньої освіти
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: 1 рік 4 міс.