Інформаційні системи та технології

Випускова кафедра: Кафедра інформаційних технологій і програмування
Освітній ступінь: Бакалавр
Гарант освітньої програми: Твердохліб Ігор Анатолійович
Код та назва спеціальності: 126 Інформаційні системи та технології
Кваліфікація: бакалавр з інформаційних систем і технологій; 3121 Фахівець з інформаційних технологій
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: 3 роки 10 міс.