Математика

Випускова кафедра: кафедра вищої математики
Освітній ступінь: Бакалавр
Впроваджено в дію: 2022
Гарант освітньої програми: Працьовитий Микола Вікторович
Код та назва спеціальності: 111 Математика
Назва ОП: Освітньо-професійна програма Математика
Кваліфікація: бакалавр математики
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: 3 роки 10 міс.

 

Детальніше: Освітньо-професійна програма 111 "Математика"