💥У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбувся перший конкурс підручників, навчальних посібників та монографій співробітників університету, що були опубліковані протягом 2016-2020 календарних років.

🔹За рішенням конкурсної комісії до участі у конкурсі всього було допущено 14 видань (4 відхилено як такі, що не дотримані всіх умов конкурсу).

🔸У жовтні комісія конкурсу провела підсумкове засідання, на якому визначила переможців конкурсу (1-3 місце). Абсолютну перемогу та відповідну грошову премію у конкурсі у 2021 році здобуло видання:

✒️ Жалдак М. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : підручник для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів / М. І. Жалдак, Н. М. Кузьміна, Г. О. Михалін. - Вид. 4-те, доп. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. - 749 с. - ISBN 978-966-931-221-1

💫 Крім того, 8 видань були відзначено грамотами за участь у конкурсі. Серед них:

✒️ Загальна фізика. Спеціальний фізичний практикум [Текст] : навчальний посібник / М. І. Шут [та ін.] ; [Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - 189 с. ; 20 см. - ISBN 978-966-931-117-7

✒️Франчук В. М. Методика навчання інформатичних дисциплін в педагогічних університетах з використанням веб-орієнтованих систем : монографія / Франчук Василь Михайлович. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. ISBN 978-966-931-232-7

✒️Струтинська О. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до навчання освітньої робототехніки в закладах середньої освіти : монографія / О. В. Струтинська ; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. ISBN 978-966-931-219-8

🎉 Вітаємо викладачів факультету із черговою перемогою!
Зичимо Вам подальших звершень і досягнень у науковій та викладацькій діяльності!

📣 Запрошуємо студентів та їхніх наукових керівників взяти участь у роботі Студентської наукової конференції «Математика, інформатика та фізика: минуле, сьогодення і перспективи розвитку», яка відбудеться 24-25 листопада 2021 р. на Факультеті математики, інформатики та фізики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

📚Метою наукової конференції є обговорення актуальних проблем математики, інформатики та фізики, їх історії та методики навчання, а також перспектив розвитку математики, фізики та інформаційних технологій їх історії та методики навчання, а також перспектив розвитку математики, фізики, астрономії, інформаційних технологій та робототехніки.

🌐 Форми участі: онлайн-доповідь із публікацією матеріалів; онлайн-доповідь без публікації матеріалів; слухач.
🔸Робочі мови: українська, англійська.
🔹Участь – безкоштовна.

❗️Остання дата подання матеріалів: 12 листопада 2021 р.

🌀Інформаційне повідомлення: https://cutt.ly/QRUxK62

✔️7 жовтня 2021 року о 15.30 в ауд. 456 НПУ імені М.П. Драгоманова (вул. Пирогова, 9) або за посиланням https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6 (пряма трансляція) відбудеться засідання Семінару з фрактального аналізу.

✔️Доповідач: Микола Мороз (Інститут математики НАН України)

✔️Тема: "Задача Гаусса–Кузьміна для різницевого представлення дійсних чисел рядами Енгеля"

✔️Доповідь присвячена множинам дійсних чисел з (0; 1], що задані умовамина їхні цифри у різницевому представленні рядами Енгеля. Зокрема,сформульовано та розв'язано задачу про різницеве представлення дійснихчисел рядами Енгеля, яка є аналогічною до задачі Гаусса–Кузьміна щодоланцюгових дробів.

❗️Усі інші записані доповіді на семінарі з фрактального аналізу доступні на сторінці: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-r

Підбиваємо підсумки роботи семінару з фрактального аналізу і студентського наукового гуртка з фрактального аналізу:
✅ 30.09.2021 - доповідь
доцента кафедри прикладної математики, статистики та економіки фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Макарчук Олег Петрович про результати дослідження асимптотичної поведінки модуля характеристичної функції випадкової величини, функцією розподілу якої є класична сингулярна функція Кантора.
✅ 7.10.2021 - доповідь аспіранта Інституту математики НАНУ Миколи Мороза про результати розв'язання задачі Гаусса–Кузьміна для різницевого представлення дійсних чисел рядами Енгеля.

Записи доповідей можна переглянути за посиланням https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6.

Сьогодні, 4 жовтня 2021 року, МОН оголошує конкурс проєктів наукових робіт і науково-технічних розробок молодих вчених. Відповідний наказ (https://bit.ly/2ZXggdR) МОН від 29.09.2021 №1027 опубліковано на офіційному сайті.

Участь у конкурсі можуть брати молоді вчені, які працюють або навчаються в університетах чи наукових установах, підпорядкованих МОН. Керівником проєкту має бути молодий вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук.

Відбір здійснюватиметься у два етапи:

1️⃣ на рівні закладів вищої освіти та наукових установ. Завершити відбір та подати проєкти до МОН в єдиній інформаційній системі “Наука в університетах” необхідно буде до 7 листопада 2021 р. та в паперовій формі надіслати документи до МОН – до 12 листопада цього року;
2️⃣ на рівні МОН. До 13 грудня 2021 р. заплановано проведення експертизи проєктів за фаховими напрямами конкурсу. До 17 грудня Конкурсна комісія МОН повинна проаналізувати роботу Експертної ради та визначити проєкти, рекомендовані до виконання. Після чого проєкти-переможці конкурсу будуть затверджені наказом міністерства, а виконання проєктів розпочнеться у 2022 році.

Докладніше