13 травня 2022 року, відбулося секційне засідання кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи "Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки" звітної наукової конференції студентів та аспірантів НПУ імені М.П.Драгоманова "Освіта і наука - 2022".
📌 В роботі секції взяло участь 17 студентів, які оприлюднили результати своїх наукових досліджень. Серед доповідачів були як магістранти, що представили результати завершених випускних робіт, так і студенти молодших курсів, що тільки розпочали свій науковий шлях.
📌 В своїх виступах доповідачі приділили увагу цілому ряду цікавих і важливих проблем:
📈 математика та математичне моделювання, зокрема моделювання фінансово-економічних процесів в кризових умовах (умовах війни) - Нитник Анна, Мороз Валентина, Ленц Діана;
📚 методика навчання окремих тем шкільного курсу математики, використання сучасних методів та засобів навчання - Венгер Олена, Наливайко Марія, Полякова Ніна, Савінова Оксана;

У четвер, 12 травня 2022 року, на кафедрі комп’ютерної та програмної інженерії у рамках звітно-наукової конференції студентів та аспірантів «ОСВІТА І НАУКА – 2022» працювали секції «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення».
У конференції приймали участь студенти-магісти та бакалаври спеціальностей «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення», робота секцій була досить жвавою та пізнавальною як для виступаючих так і для слухачів, було заслухано багато доповідей студентів з різноманітною проблематикою дослідження, а саме питання мережевих технологій, розробки різноманітних мобільних застосунків освітнього призначення тощо.
Було запрошено багато студентів молодших курсів, які брали участь в обговорення.

Доброго ранку! Нагадуємо, що сьогодні відбудеться Пленарне факультетське засідання Звітно-наукової конференції студентів та аспірантів "Освіта та наука - 2022". Запрошуємо всіх учасників секційних засідань і наукових керівників, а також всіх, хто має бажання долучитись до обговорення кращих відібраних кафедрами доповідей.

🕰 Коли? 13 травня 2022 року, 12:30
🌀 Zoom-лінк: у Програмі за посиланням (https://drive.google.com/file/d/1SzyFeQU8cG1YiaVGRVr60EBM-laRHWIk/view?usp=sharing)

У Програмі Пленарного засідання на факультеті сьогодні заплановано наступні доповіді:
✅ Шпитюк Дарина Сергіївна «Арифметичні суми множин канторівського типу», науковий керівник: д. ф.-м. н., проф. Працьовитий М. В.
✅ Кулик Назарій Вадимович «Автоматизована система розпізнавання обличчя у навчальних закладах», науковий керівник: д. ф.-м. н., проф. Малежик М.П.
✅ Касьян Марія Анатоліївна «Особливості використання навчального відеоконтенту в умовах дистанційного навчання»; науковий керівник: канд. пед. н., доц. Твердохліб І.А.
✅ Паталаха Віола Всеволодівна «Фрактальні властивості спектрів та мір, породжених випадковими величинами з незалежними символами арифметичних розкладів Кантора», науковий керівник: д. ф.-м. н., проф. Торбін Г. М.
✅ Корнієнко Аліна Сергіївна «Техніки тест-дизайну для верифікації програмного забезпечення», науковий керівник: д. пед. н., доц. Франчук В.М.
✅ Кривов’яз Владислав Олександрович “Програма для експрес перевірки на плагіат фрагментів наукових робіт студентів”, науковий керівник: канд. пед.н. Галицький О.В
✅ Шклярська Валерія Юріївна Звітна доповідь голови НТСА ФМІФ за період квітень 2021 р. - травень 2022 р.

До зустрічі!

Відповідно до програми секційного засідання кафедри інформаційних технологій і програмування щорічної звітно-наукової конференції студентів "Освіта і наука – 2022" відбулись виступи студентів інформатичних спеціальностей.

Під час зустрічі були обговорені актуальні та перспективні напрацювання з методики навчання інформатики, робототехніки, моделювання, програмування та інших тем в галузі ІТ. Студенти старших курсів доповіли про використання отриманих теоретичних знань на практиці в різних закладах освіти та в повсякденному житті. Ряд тем пов’язано з особливостями навчання сучасних дітей і молоді в дистанційному форматі, де час і обставини вимагають підготовки кваліфікованого і конкурентоспроможного спеціаліста і вчителя, який використовує сучасні цифрові технології і ресурси в щоденній роботі.

Сьогодні, 12 травня 2022 р., відбулось засідання секції «Сучасна і прикладна математика» кафедри вищої математики.

Відкрив засідання декан факультету Микола Вікторович Працьовитий, побажавши студентам-учасникам та їхнім науковим керівникам успіхів і реалізації себе у науковому пошуку і надихнувши всіх присутніх на активну роботу та плідне обговорення.

Як і щороку, доповіді студентів кафедри про отримані ними нові результати в області сучасної математики та її застосувань, були цікавими та змістовними. В ході обговорення виникли нові ідеї, які спонукатимуть молодь до проведення нових досліджень. Кращі доповіді було рекомендовано до друку у Збірнику студентських наукових робіт "Фізико-математичні етюди".

Важливо відмітити, що до роботи Конференції долучились не лише студенти старших курсів бакалаврату та магістранти, але й першокурсники, тож на факультеті готується достойна наукова зміна.

Бажаємо всім учасникам не зупинятись в своєму творчому пошуку, ставити нові цілі та успішно їх досягати!