☀️ На факультеті тривають заходи в рамках Звітно-наукової конференції викладачів, аспірантів і докторантів «Єдність навчання і наукових досліджень: головний принцип університету»

Сьогодні запрошуємо взяти участь у пленарному засіданні факультету математики, інформатики та фізики , яке відбудеться сьогодні 19 травня 2022 р., початок о 14:00.

В нашому Університеті завжди високо цінувались наукові результати, студенти факультету традиційно долучались до студентської наукової роботи.

Цьогорічна Звітно-наукова конференції студентів та аспірантів вкотре підтвердила високий рівень фахової підготовки здобувачів освіти на факультеті, готовність і здатність до проведення досліджень в галузі математики, фізики, комп’ютерних наук, методики їх навчання.

Продовжуємо знайомити із заходами в рамках Звітно-наукової конференції студентів «Освіта та наука - 2022».

12 .05.2022 відбулось засідання секції теорії та методики навчання фізики і астрономії, яке відкрив д. пед.н., проф., завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії М.Є.Чумак. В ході засідання було заслухано і обговорено доповіді, присвячені методиці розв’язування задач з недостатніми та надлишковими даними при вивченні фізики у старшій школі (Сисуєв В.Г.), використанню дистанційних технологій як засіб індивідуалізації освітнього процесу з фізики (Юсупов А.), розвитку пізнавального інтересу в учнів під час вивчення фізики (Мамиєва Г.), реалізації компетентнісного підходу під час викладання розділу «Теплові явища» у 8 класі (Мамієв Т.), проблемі наступності розвитку розумової діяльності учнів під час розв’язування задач на закони постійного струму (Красицька С.В.), ролі самостійної роботи у розвитку пізнавальних інтересів учнів на уроках фізики в основній школі (Романюк Т.В.).

12 травня проходило і секційне засідання «Теоретична фізика та астрономія».

Вітальним словом його розпочав завідувач кафедри проф. В.П.Тартачник. До обговорення доповідей долучились як викладачі, так і присутні студенти-учасники.

13 травня 2022 року, відбулося секційне засідання кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи "Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки" звітної наукової конференції студентів та аспірантів НПУ імені М.П.Драгоманова "Освіта і наука - 2022".
📌 В роботі секції взяло участь 17 студентів, які оприлюднили результати своїх наукових досліджень. Серед доповідачів були як магістранти, що представили результати завершених випускних робіт, так і студенти молодших курсів, що тільки розпочали свій науковий шлях.
📌 В своїх виступах доповідачі приділили увагу цілому ряду цікавих і важливих проблем:
📈 математика та математичне моделювання, зокрема моделювання фінансово-економічних процесів в кризових умовах (умовах війни) - Нитник Анна, Мороз Валентина, Ленц Діана;
📚 методика навчання окремих тем шкільного курсу математики, використання сучасних методів та засобів навчання - Венгер Олена, Наливайко Марія, Полякова Ніна, Савінова Оксана;